Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - De prijs
Artikel 5 - Levering
Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Garantie
Artikel 9 - Toepasselijk recht
Artikel 10 - Privacy


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij schriftelijk met andere voorwaarden akkoord is gegaan. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Schoenmode De Rooij B.V.
Vestigingsadres: Wilhelminastraat 5, 4271 AT Dussen
Telefoonnummer: 0416 – 39 12 82
E-mailadres: info@loopfijn.nl
Kvk nummer: 50124374
O.B. nummer: NL822562753B01
Loopfijn is een handelsonderneming van Schoenmode De Rooij B.V.

Artikel 3. De overeenkomst
3,1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de bestelling door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3,2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Prijzen kunnen afwijkend zijn tussen webwinkel en stenen winkel.

Artikel 5. Levering
5.1 De artikelen worden doorgaans binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van de klant aan PostNL pakketdienst aangeboden en naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres verzonden. Als artikelen een langere levertijd hebben als 5 werkdagen zal de klant via email hiervan op de hoogte gebracht worden.
5.2 De artikelen moeten uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kunt u de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
5.5 Loopfijn doet haar best om de webshop zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval neemt Loopfijn zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de klant.
6.2 Tijdens deze termijn zult u (de klant) zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Loopfijn retourneren, conform de door Loopfijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op acties waarbij vermeld wordt op de homepage dat het recht hierop vervalt.
6.4 Het herroepingsrecht vervalt als het artikel is gedragen, beschadigd is en/of getracht is zelf een gebrek te herstellen.
6.5 De goederen dienen in de originele verpakking, voorzien van originele labels teruggestuurd te worden. Ongefrankeerde- en rembourszendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de artikelen voor rekening van de klant.
7.2 Schoenmode De Rooij zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de terugzending terugbetalen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Heb je onverhoopt een klacht neem dan zo snel mogelijk contact op met Loopfijn/ Schoenmode De Rooij via email info@loopfijn.nl of telefonisch 0416-391282. Gebreken die door een materiaal en/of een productiefout veroorzaakt zijn, zullen vakkundig worden hersteld. Indien dit niet mogelijk is zal er een vervangend product verstrekt worden. Indien dit ook niet mogelijk is, ontvangt u het aankoopbedrag terug.
8.2 Slijtage van zolen en hakken, kapotte ritsen en klachten veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik van schoenen zijn geen klachten en zullen door ons dus niet als zodanig behandeld worden.
8.3 Uitverkoopartikelen vallen niet onder de garantie.

Artikel 9. Toepasselijk recht
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Privacy
10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt door Loopfijn/ Schoenmode De Rooij en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties, bezorging en bestelling.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.